El projecte KILT i la seva continuïtat a través del “Knowledge Identity Language Team”, del qual se’n deriva, es basa en les dificultats viscudes pels professionals del sector medicosocial, respecte a la relació personal que s’ha d’iniciar, establir i viure amb les persones que han d’acompanyar.

Diversos socis europeus (institucions de formació, estructures de suport social i professional, centres de salut, institucions de tutela …) també s’han preguntat sobre les dificultats que tenen aquests professionals per establir una relació com més eficient millor, humanament respectuosa, de caràcter sociocultural inherent a les persones que han d’atendre i acompanyar.


De fet, la capacitat de construir una relació sòlida, completa i equilibrada amb la persona acompanyada és una competència bàsica fonamental que el professional ha d’implementar.

 

Per permetre desenvolupar aquest aspecte específic i complementari, que es discuteix actualment en els diferents plans d’estudi europeus de formació en treball sanitari i social, cal enfortir el reconeixement de les identitats culturals i lingüístiques, així com situacions complexes, en el desenvolupament de metodologies d’acompanyament en la intervenció social.Això es tradueix en produir i mòduls de formació i eines pedagògiques adaptades, destinades a enfortir les habilitats i capacitats de les “ocupacions blanques” mèdiques i socials, per construir una relació amb l’Altre que integri les especificitats culturals i lingüístiques de l’usuari o beneficiari.

Aquesta consideració promou d’ara endavant la connexió i la construcció de vincles socials i professionals entre els vulnerables i els interessats en l’acció social, responsables del seu acompanyament diari. Així mateix, facilita la posada en marxa d’ocupació sostenible i acció professional d’aquests professionals en les àrees locals específiques i/o en espais multiculturals i/o multiètnics.


Socis


Etcharry_logo

Etcharry Formation Développement


EKE_logo

Institut Culturel Basque
Euskal Kultur Erakundea


CEFAL_logo

CEFAL


ASSR_logo

Agenzia Sanitaria
e Sociale Regionale
della Regione Emilia-Romagna


VHIR_logo

Vall d’Hebron Research Institute


ECKVRNM_logo

ECKVRNM


SPARK_logo

SPARK


NHS_logo

NHS LOTHIAN